اختصاصی| نتایج تورنمنت جام تختی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰

اختصاصی| نتایج تورنمنت جام تختی از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 خرداد 1401 - 22:01
یونس همیالی
مشاهده پروفایل
278 مشاهده
چهل و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی بعنوان مرحله ی مهم چرخه ی انتخابی تیم ملی از فردا و به مدت 2 روز در شهر تنکابن استان مازندران برگزار می شود.

اولین دوره – تیرماه ۱۳۵۸ ساری

۴۸ کیلوگرم: ۱- محمود اسماعیل پور (مازندران) ۲- رضا پیریابی (لرستان) ۳- مهدی مهبادی (اصفهان)

۵۲ کیلوگرم: ۱- سبحان روحی (اصفهان) ۲- عزیز رستمی (مازندران) ۳- محمد نوجا (لرستان)

۵۷ کیلوگر: ۱- یحیی مردانی (مازندران) ۲- غلامحسین گودرزی (لرستان) ۳- محمد جابری (اصفهان)

۶۲ کیلوگرم: ۱- محمود حق شناس (اصفهان) ۲- خداداد شاعری (خوزستان) ۳- احمد موتاب (آذربایجان ش)

۶۸ کیلوگرم: ۱- علی دهقان (آذربایجان ش) ۲- کاووس جعفرزاده (مازندران) ۳- غلامرضا فتیائی (خوزستان)

۷۴ کیلوگرم: محمود قشنگ (خراسان) ۲- جهانشاه کریمی (تهران) ۳- عزیز واگذاری (مازندران)

۸۲ کیلوگرم: خدابخش عفت دار (خراسان) ۲- حسینعلی نوروزیان (مازندران) ۳- ابوالفضل عصری (آذربایجان ش)

۹۰ کیلوگر: علی اکبر شیدا (خراسان) ۲- عبدالرضا جانلو (مازندران) ۳- هوشنگ سراجیان (خوزستان)

۱۰۰ کیلوگر: غلامرضا لحیم چی (مازندران) ۲-حسن نورحسینی (اصفهان) ۳- محمدرضا تقی زاده (خراسان)

۱۰۰+ کیلوگرم: حسن نظری (خراسان) ۲- ایرج هدایتی (مازندران) ۳- علی حسن پور (مرکزی)

……………

دومین دوره – اردیبهشت ۱۳۵۹ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- امیر تهرانی (تهران) ۲- ثناء اله (پاکستان) ۳- استویان استویانف (بلغارستان)

۵۲کیلوگرم: ۱-  محمدحسین دباغی (مازندران) ۲- گیا آختموف (شوروی) ۳- کریستو بال(کوبا)

۵۷کیلوگر: ۱- خاراتایوف (شوروی) ۲- استفان استانف (بلغارستان) ۳- محمد عظیم (پاکستان)

۶۲ کیلوگرم: ۱- میشو دوکف (بلغارستان) ۲- محمد انصاری (ایران) ۳- تیمور خاتاکف (شوروی)

۶۸ کیلوگرم: ۱- علی دهقان (ایران) ۲- کامن پنف (بلغارستان) ۳- لیو ژی (چین)

۷۴ کیلوگرم: محمدحسین محبی (ایران) ۲- روسلان بادایف (شوروی) ۳- لازو کاند (کوبا)

۸۲ کیلوگرم: محمدحسن محبی (ایران) ۲- افرائیم کامبروئف (بلغارستان) ۳- یوری وروبیف (شوروی)

۹۰ کیلوگر: ادوارد فاتیکف (شوروی) ۲- هاشم کلاهی (ایران) ۳- لویومیر آنتونوف (بلغارستان)

۱۰۰ کیلوگر: مالخاز مرمانشویلی (شوروی) ۲- محمدرضا طالقانی (ایران) ۳- ایشوان روبتکا (بلغارستان)

۱۰۰+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (ایران) ۲- ولادیمیر پ ارشیکوف(شوروی) ۳- آناچه پانائت (رومانی)

……………..

سومین دوره – بهمن ۱۳۶۰ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- واسیلی گوگولف (شوروی) ۲- محمد بزم آور (ایران) ۳- کائو وان (چین)

۵۲ کیلوگرم: ۱-  نوروز امینی (ایران) ۲- آلکسی تئودروف (شوروی) ۳- لایوش ژابو(مجارستان)

۵۷کیلوگر: ۱- گورگن باغداساریان (شوروی) ۲- یحیی مردانی (ایران) ۳- گان یون (چین)

۶۲ کیلوگرم: ۱- استپان سرکیسیان (شوروی) ۲- ژوزف اوربان (بلغارستان) ۳- احمد رضایی (ایران)

۶۸ کیلوگرم: ۱- بوریس بودایف (شوروی) ۲- حسن حمیدی (ایران) ۳- ژولتان سالونتای (مجارستان)

۷۴ کیلوگرم: محمدحسین محبی (ایران) ۲- پاول پنی گین (شوروی) ۳- ایشتوان فه هر (مجارستان)

۸۲ کیلوگرم: سید جبار مهدیون (ایران) ۲- علی جواهری (ایران) ۳- ابوالقاسم اشجع (ایران)

۹۰ کیلوگر: محمدحسن محبی (ایران) ۲- گان چی خو (چین) ۳- امراله بیرامی (ایران)

۱۰۰ کیلوگر: ایرج گنجی (ایران) ۲- محمدرضا فتحی(ایران) ۳- محمدرضا طالقانی (ایران)

۱۰۰+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (ایران) ۲- ولادیمیر پارشیکوف(شوروی) ۳- ژوزف بالا (مجارستان)

…………………

سومین دوره – بهمن ۱۳۶۰ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- واسیلی گوگولف (شوروی) ۲- محمد بزم آور (ایران) ۳- کائو وان (چین)

۵۲ کیلوگرم: ۱-  نوروز امینی (ایران) ۲- آلکسی تئودروف (شوروی) ۳- لایوش ژابو(مجارستان)

۵۷کیلوگر: ۱- گورگن باغداساریان (شوروی) ۲- یحیی مردانی (ایران) ۳- گان یون (چین)

۶۲ کیلوگرم: ۱- استپان سرکیسیان (شوروی) ۲- ژوزف اوربان (بلغارستان) ۳- احمد رضایی (ایران)

۶۸ کیلوگرم: ۱- بوریس بودایف (شوروی) ۲- حسن حمیدی (ایران) ۳- ژولتان سالونتای (مجارستان)

۷۴ کیلوگرم: محمدحسین محبی (ایران) ۲- پاول پنی گین (شوروی) ۳- ایشتوان فه هر (مجارستان)

۸۲ کیلوگرم: سید جبار مهدیون (ایران) ۲- علی جواهری (ایران) ۳- ابوالقاسم اشجع (ایران)

۹۰ کیلوگر: محمدحسن محبی (ایران) ۲- گان چی خو (چین) ۳- امراله بیرامی (ایران)

۱۰۰ کیلوگر: ایرج گنجی (ایران) ۲- محمدرضا فتحی(ایران) ۳- محمدرضا طالقانی (ایران)

۱۰۰+ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی (ایران) ۲- ولادیمیر پارشیکوف(شوروی) ۳- ژوزف بالا (مجارستان)

……………………………

چهارمین دوره – بهمن ۱۳۶۱ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- کیم چول هان (کره شمالی) ۲- محمد ذوالفقاری (ایران) ۳- زریاونیاهت (شوروی)

۵۲کیلوگرم: ۱-  لی چون (کره شمالی) ۲- یعقوب نجفی جویباری (ایران) ۳- اصلان سیهانلی (ترکیه)

۵۷کیلوگر: ۱- گئوگین کاسچف (بلغارستان) ۲- محمد کوشکی (ایران) ۳- یو چان (کره شمالی)

۶۲ کیلوگرم: ۱- محمود سپیدرودی (ایران) ۲- ژوزف اوربان (مجارستان) ۳- محسن کاوه (ایران)

۶۸ کیلوگرم: ۱- محمود کدخدایی (ایران) ۲- زولتان استویانف (بلغارستان) ۳- ژولتان سالونتایی (مجارستان)

۷۴ کیلوگرم: محمدحسین محبی (ایران) ۲- البروس کریف (شوروی) ۳- چان سان (کره شمالی)

۸۲ کیلوگرم: اسداله محمدی (ایران) ۲- لایوش باک (مجارستان) ۳- کی هونگ (کره شمالی)

۹۰ کیلوگر: ساناسارو اوگنسیان (شوروی) ۲- محمدحسن محبی (ایران) ۳- اسماعیل تمیز (ترکیه)

۱۰۰ کیلوگر: آیهان تاسکین (ترکیه) ۲- حسین گلابی (ایران) ۳- ایشتوان روبتکا (مجارستان)

۱۰۰+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (ایران) ۲- ژوزف بالا (مجارستان) ۳- نیکولا زتوف (بلغارستان)

…………………..

پنجمین دوره – بهمن ۱۳۶۲ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- سعید اینانلو (ایران) ۲- وون هائو (چین) ۳- مصطفی اوکال (ترکیه)

۵۲کیلوگرم: ۱-  یعقوب نجفی جویباری (ایران) ۲- توراب سارابوزیان (شوروی) ۳-  شیائو پنگ (چین)

۵۷کیلوگر: ۱- عسکری محمدیان (ایران) ۲- متین کاپلان (ترکیه) ۳- امان گلدی چاپاروف (شوروی)

۶۲ کیلوگرم: ۱- محسن کاوه (ایران) ۲- آیواجین کورانوک (شوروی) ۳- وی مین (چین)

۶۸ کیلوگرم: ۱- خسرو پیشرو (ایران) ۲- ایگور شربا (شوروی) ۳- لیو شانگ (چین)

۷۴ کیلوگرم: حسن حمیدی (ایران) ۲- برژ کیتایف (شوروی) ۳- سی بین (چین)

۸۲ کیلوگرم: محمدحسین محبی (ایران) ۲- نجمی گنگالپ (ترکیه) ۳- محمد گل (پاکستان)

۹۰ کیلوگر: محمدحسین محبی (ایران) ۲- عبدالمجید (پاکستان) ۳- امراله بیرامی (ایران)

۱۰۰ کیلوگر: مالخاز مرمانشویلی (شویلی) ۲- حسین گلابی (ایران) ۳- آبهان تاسکین (ترکیه)

۱۰۰+ کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (ایران) ۲- غلامرضا خلج (مجارستان) ۳- عبدالله عزیزی (ایران)

………………………..

ششمین دوره –  شهریور ۱۳۶۳ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- سعید اینانلو (ایران) ۲- نادر رحمتی ۳- حسین باباطاهر

۵۲کیلوگرم: ۱-  یعقوب نجفی جویباری ۲- استفان پتروف (مجارستان) ۳-  فریبرز بهرام پور

۵۷کیلوگر: ۱- عسکری محمدیان ۲- جلیل جهانشاهی ۳- اکبر فلاح

۶۲ کیلوگرم: ۱- محسن کاوه ۲- محمد کوشکی ۳- علی اکبرنژاد

۶۸ کیلوگرم: ۱- خسرو پیشرو ۲- فرهاد جعفری ۳- فرامرز چغا میرزائی

۷۴ کیلوگرم: محمود کدخدایی ۲- دیمیتار پتروف (مجارستان) ۳- آیت واگذاری

۸۲ کیلوگرم: محمدحسین محبی ۲- رضا علی منفرد- کاظم غلامی

۹۰ کیلوگر: محمدحسن محبی ۲- علیرضا لرستانی۳- امرالله بیرامی

۱۰۰ کیلوگر: جلال مشعشعی ۲- ابوالقاسم نقی زاده ۳- ساریون توپالف (مجارستان)

۱۰۰+ کیلوگرم: سرگئی (مجارستان) ۲- عبدالله عزیزی ۳- تورج حکیمی

…………………

هفتمین دوره –  بهمن ۱۳۶۳ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- مجید ترکان ۲- محمد بزم آور ۳- بهرام اسدپور

۵۲ کیلوگرم: ۱-  محمد ذوالفقاری ۲- والنتین یوردانف (بلغارستان) ۳-  یعقوب نجفی جویباری

۵۷کیلوگر: ۱- حمیدرضا مسعودنیا ۲- سرگئی زالنکو (شوروی) ۳- عسکری محمدیان

۶۲ کیلوگرم: ۱- محسن کاوه ۲- وانتین ساووف (بلغارستان) ۳- علی اکبرنژاد

۶۸ کیلوگرم: ۱- خسرو پیشرو ۲- ویکتور گریدیچ (شوروی) ۳- محمد بنا

۷۴ کیلوگرم: الله مراد زرینی ۲- محمود کدخدایی ۳- سرگئی کیتایف (شوروی)

۸۲ کیلوگرم: محمدحسین محبی ۲- واسیلی گرونکف (شوروی) ۳- دیمتیار ماروف (بلغارستان)

۹۰ کیلوگر: محمدحسن محبی ۲- ایگور لاسفسکی (شوروی) ۳- سوداکاپ (ترکیه)

۱۰۰ کیلوگر: واخایولف (شوروی) ۲- گئورگی یانچف (بلغارستان) ۳- حسین گلابی

۱۰۰+ کیلوگرم: مالخاز مرمانیشویلی (شوروی) ۲- رضا سوخته سرایی ۳- عبدالله عزیزی

…………………………..

هشتمین دوره –  بهمن ۱۳۶۴ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- اویس ملاح ۲- نصرالله (پاکستان) ۳- فیضی کامیناک (ترکیه)

۵۲ کیلوگرم: ۱-  ایوان سنوف (بلغارستان) ۲- محمد ذوالفقاری ۳- نوریک آیوازیان (شوروی)

۵۷کیلوگر: ۱- سیاوش نوری ۲- احمت آک (ترکیه) ۳- استفان ایوانف (بلغارستان)

۶۲ کیلوگرم: ۱- عسکری محمدیان ۲- لوتز رموس (آلمان شرقی) ۳- آلین کومیارف (بلغارستان)

۶۸ کیلوگرم: ۱- ایگور شربا (شوروی) ۲- علی اکبرنژاد ۳- سیمون اشتروف (بلغارستان)

۷۴ کیلوگرم:۱- رحمت صوفیادی (بلغارستان) ۲- سرگئی کیتایف (شوروی) ۳- صلاح الدین سونر (ترکیه)

۸۲ کیلوگرم: الکساندر نانف (بلغارستان) ۲- محمدرضا توپچی  ۳- هانس پیتر فرانس (آلمان شرقی)

۹۰ کیلوگر: استویان ننچف (بلغارستان) ۲- تورستن واگنر (آلمان شرقی) ۳- عبدالمجید (پاکستان)

۱۰۰ کیلوگر: واخایولف (شوروی) ۲- کاظم غلامی ۳- ماریان میچائیلف (بلغارستان)

۱۰۰+ کیلوگرم: مالخاز مرمانیشویلی (شوروی) ۲- رضا سوخته سرایی ۳- آیهان تاسکین (ترکیه)

……………………………..

نهمین دوره –  بهمن ۱۳۶۵ بندرعباس

۴۸ کیلوگرم: ۱- مجید ترکان ۲- نورعلی قلی زاده ۳- اویس ملاح

۵۲ کیلوگرم: ۱- یعقوب نجفی جویباری  ۲- نادر ناظری ۳- جلال خیری

۵۷کیلوگر: ۱- محمد مشهدی آقایی ۲- رومن پاولف (بلغارستان) ۳- محمد ذوالفقاری

۶۲ کیلوگرم: ۱- اکبر فلاح ۲- کیوان مجدزاده ۳- محسن کاوه

۶۸ کیلوگرم: ۱- علی اکبرنژاد ۲- بهروز یاری ۳- رحیم چگینی

۷۴ کیلوگرم:۱- آیت واگذاری ۲- عباس مجیدی ۳- سرگئی کیتایف (شوروی)

۸۲ کیلوگرم: محمدرضا معطری ۲- نوروز نظری  ۳- رضا علی منفرد

۹۰ کیلوگر: شمیل عبدالرخمانف (شوروی) ۲- محمدرضا توپچی ۳- هادی مخبری

۱۰۰ کیلوگر: کاظم غلامی ۲- پتچو ماکدونف (بلغارستان) ۳- میخائیل چوکیگار (شوروی)

۱۳۰ کیلوگرم: کریل بارباتف (یلغارستان) ۲- علیرضا لرستانی ۳- شاپور علی پناه

………………………

دهمین دوره –  بهمن ۱۳۶۶ اصفهان

۴۸ کیلوگرم: ۱- مجید ترکان ۲- علی اکبر دودانگه ۳- نورعلی قلی زاده

۵۲ کیلوگرم: ۱- یعقوب نجفی جویباری  ۲- اویس ملاح ۳- بهروز سلطانی

۵۷کیلوگر: ۱- عسکری محمدیان ۲- محمد ذوالفقاری ۳- سیاوش نوری

۶۲ کیلوگرم: ۱- اکبر فلاح ۲- حمید غفوریان ۳- کیوان مجدزاده

۶۸ کیلوگرم: ۱- والنتین گستوف (بلغارستان) ۲- بهروز یاری ۳- علی اکبرنژاد

۷۴ کیلوگرم:۱- کیومرث رجبی ۲- صمد نژادی ۳- کریستین راژمن (لهستان)

۸۲ کیلوگرم: محمدحسین محبی ۲- فرامرز قلی زاده ۳- مسعود بذری

۹۰ کیلوگر: محمدحسن محبی ۲- محمدرضا توپچی ۳- مرتضی زمانی

۱۰۰ کیلوگر: کاظم غلامی ۲- استویان ننچف(بلغارستان) ۳- علیرضا لرستانی

۱۳۰ کیلوگرم: رضا سوخته سرایی ۲- نادر قنبری ۳- سلیمان اللهیاری

……………….

یازدهمین دوره –  بهمن ۱۳۶۷ ساری

۴۸ کیلوگرم: ۱- ناصر زینل نیا ۲- نادر رحمتی ۳- کورش رحمانی

۵۲ کیلوگرم: ۱- والنتین یوردانف (بلغارستان)  ۲- مجید ترکان ۳- اویس ملاح

۵۷کیلوگر: ۱- عسکری محمدیان ۲- سیاوش نوری ۳- اصلان یلماز (ترکیه)

۶۲ کیلوگرم: ۱- کویانگ هو (کره جنوبی) ۲- غلامرضا خلج ۳- خلیل اوگون (ترکیه)

۶۸ کیلوگرم: ۱- امیررضا خادم ۲- مصطفی میرعمادیان ۳- اوکتای اوتاش (ترکیه)

۷۴ کیلوگرم:۱- آیت واگذاری ۲- بهروز یاری ۳- عباس مجیدی

۸۲ کیلوگرم: محمدحسین محبی ۲- کیومرث رجبی ۳- رحمت صوفیادی (بلغارستان)

۹۰ کیلوگر: محمدرضا توپچی ۲- اسماعیل فردین ۳- محمدحسن محبی

۱۰۰ کیلوگر: استویان ننچف (بلغارستان) ۲- پتچو ماکدونف (بلغارستان) ۳- مهدی محبی

۱۳۰ کیلوگرم: آتاناس آتاناسوف (بلغرستان) ۲- علیرضا سلیمانی ۳- عبدالله عزیزی

…………………….

دوازدهمین دوره –  بهمن ۱۳۶۸ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- نادر رحمتی ۲- ناصر زینل نیا ۳- کیم ایل (کره شمالی)

۵۲ کیلوگرم: ۱- اویس ملاح  ۲- علی اکبر دودانگه ۳- مجید ترکان

۵۷کیلوگر: ۱- سیاوش نوری ۲- کیم چونگ (کره شمالی) ۳- کوچی یاما (ژاپن)

۶۲ کیلوگرم: ۱- اکبر فلاح ۲- تقی اکبرنژاد ۳- روسن واسیلی یف (بلغارستان)

۶۸ کیلوگرم: ۱- داود قنبری ۲- رسول خادم ۳- کوزایی آکاایشی (ژاپن)

۷۴ کیلوگرم:۱- امیررضا خادم  ۲- بهروز یاری ۳- والنتین ژلف (بلغارستان)

۸۲ کیلوگرم: عباس جدیدی ۲- کیومرث رجبی ۳- رسول کاتینا واسف (شوروی)

۹۰ کیلوگر: مهدی محبی ۲- وسلین سابف (بلغارستان) ۳- یوسف نوری

۱۰۰ کیلوگر: آندرژی رادمسکی (لهستان) ۲- بولد جام خولد (مغولستان) ۳- کاظم غلامی

۱۳۰ کیلوگرم: اولگ نانی یف (شوروی)  ۲- آندریاس شرودر (آلمان شرقی) ۳- مدال برنز به کسی تعلق نگرفت

…………….

سیزدهمین دوره –  بهمن ۱۳۶۹ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- بت بدرال (مغولستان) ۲- سعید کولیوند ۳- کیم ایل (کره شمالی)

۵۲ کیلوگرم: ۱- کریم سوری  ۲- جلال خیری ۳- مجید نصرتی

۵۷کیلوگر: ۱- سیاوش نوری ۲- اویس ملاح ۳-  علی اکبر دودانگه

۶۲ کیلوگرم: ۱- تقی اکبرنژاد ۲- تیمور مرادی ۳- آردل بایا (مجارستان)

۶۸ کیلوگرم: ۱- علی اکبرنژاد ۲- اکبر فلاح ۳- داود قنبری

۷۴ کیلوگرم:۱- فزادهلالی ۲- بایک اسدی ۳- علی محمد مالمیر

۸۲ کیلوگرم: شامیل بردی یف (شوروی) ۲- رسول کاتیناواسف (شوروی) ۳- رسول خادم

۹۰ کیلوگر: عباس جدیدی ۲- احمد افغان ۳- ایوب بنی نصرت

۱۰۰ کیلوگر: کاظم غلامی ۲- احمد قبادی ۳- امیر غفرانی

۱۳۰ کیلوگرم: علیرضا سیلمانی  ۲- اولگ نانی یف (شوروی) ۳- علیرضا لرستانی

……………………….

چهاردهمین دوره –  بهمن ۱۳۷۰ ساری

۴۸ کیلوگرم: ۱- نادر رحمتی ۲- نامیک عبدالله یف (آذربایجان) ۳- رضا لایق

۵۲ کیلوگرم: ۱- ناصر زینل نیا  ۲- سعید کولیوند ۳- مجتبی حسینی

۵۷کیلوگر: ۱- علی اکبر دودانگه  ۲- اویس ملاح ۳-  رضا پهلوان زاده

۶۲ کیلوگرم: ۱- عسکری محمدیان ۲- محمد ذوالفقاری ۳- حسین اوزترک (ترکیه)

۶۸ کیلوگرم: ۱- اکبر فلاح ۲- الکساندر الکساندروف (بلغارستان) ۳- آرایک گئورگیان (ارمنستان)

۷۴ کیلوگرم:۱- امیررضا خادم ۲- ایگور کوزیر (بلاروس)  ۳- بهروز یاری

۸۲ کیلوگرم: رسول  خادم ۲- الکساندر ساوکو (بلاروس) ۳- ولادیمیر ماتوشنکو (بلاروس)

۹۰ کیلوگر: شیرزاد صدیقی ۲- هوانس زاکاریان (ارمنستان) ۳- عباس جدیدی

۱۰۰ کیلوگر: علی کایالی (ترکیه) ۲- جعفر خدایی ۳- آندری رادمسکی (لهستان)

۱۳۰ کیلوگرم: توماس کوییس (لهستان)  ۲- نادر قنبری ۳- زکریا گوچلو (ترکیه)

……………………….

پانزدهمین دوره – بهمن  ۱۳۷۱ اصفهان

۴۸ کیلوگرم: ۱- علی شکری پور ۲- محمدرضا قاسمی ۳- آرمن مگرتچیان (ارمنستان)

۵۲ کیلوگرم: ۱- کریم سوری  ۲- ناصر زینل نیا ۳- سعید آذربایجانی

۵۷کیلوگر: ۱- اویس ملاح  ۲- علی اکبر دودانگه ۳-  عاریف عبدالله یف (آذربایجان)

۶۲ کیلوگرم: ۱- علیرضا رضایی منش ۲- غلامعلی فتاحی ۳- حسین اوزترک (ترکیه)

۶۸ کیلوگرم: ۱- علی اکبرنژاد ۲- اکبر فلاح ۳- آرائیک گئورگیان (ارمنستان)

۷۴ کیلوگرم:۱- بهروز یاری ۲- عیسی مومنی ۳- آنگل گوچف (بلغارستان)

۸۲ کیلوگرم: امیررضا  خادم ۲- هوانس زاکاریان (ارمنستان) ۳- موسی مومنی

۹۰ کیلوگر: رسول خادم ۲- ایوان گانف (بلغارستان) ۳- حکمت گون آیدین (ترکیه)

۱۰۰ کیلوگر: ایوب بنی نصرت ۲- عمر اصلان تاش (ترکیه) ۳- سوتر گوچف (بلغارستان)

۱۳۰ کیلوگرم: کریل بارباتوف (بلغارستان)  ۲- ابراهیم مهربان ۳- سرگین آییک (ترکیه)

……………….

شانزدهمین دوره – بهمن  ۱۳۷۲ تهران

۴۸ کیلوگرم: ۱- آلکسیس ویلا (کوبا) ۲- محمود ذوالفقاری ۳- مجتبی حسینی

۵۲ کیلوگرم: ۱- کریم سوری  ۲- غلامرضا محمدی ۳- ناصر زینل نیا

۵۷کیلوگر: ۱- علی اکبر دودانگه ۲- محمد طلایی ۳-  شهرام محمدی

۶۲ کیلوگرم: ۱- رضا صفایی ۲- حسین اوزترک (ترکیه) ۳- لازارو رینوسو (کوبا)

۶۸ کیلوگرم: ۱- آرائیک گئورگیان (ارمنستان) ۲- داود قنبری  ۳- ایسابورو کاتسو (ژاپن)

۷۴ کیلوگرم:۱- عیسی مومنی ۲- آلبرتو رودریگز (کوبا) ۳- بهروز یاری

۸۲ کیلوگرم: امیررضا  خادم ۲- جاستین آبدو (کانادا) ۳- رضا شاه منصوری

۹۰ کیلوگر: رسول خادم ۲- شیرزاد صدیقی ۳- الدار کورتانیدزه (گرجستان)

۱۰۰ کیلوگر: ایوب بنی نصرت ۲- ساواش ایلدیریم (ترکیه) ۳- زاراتیک چلادچه (گرجستان)

۱۳۰ کیلوگرم: منصور عابدیان (بلغارستان)  ۲- سرگین آییک (ترکیه) ۳- ابراهیم مهربان

………………

هفدهمین دوره – بهمن  ۱۳۷۳ شیراز

۴۸ کیلوگرم: ۱- نادر رحمتی ۲- بهرام شربتی ۳- علیرضا اردانه

۵۲ کیلوگرم: ۱- سعید کولیوند  ۲- سرگلن باتار (مغولستان) ۳- غلامرضا محمدی

۵۷کیلوگر: ۱- محمد طلایی ۲- ایسماعیل سرناجی (ترکیه) ۳- علی اکبر دودانگه

۶۲ کیلوگرم: ۱- عباس حاجکناری ۲- ولی الله  پور یوسف ۳- فرهاد شیخ ریحانی

۶۸ کیلوگرم: ۱-اکبر فلاح  ۲- داود قنبری  ۳- علی اکبرنژاد

۷۴ کیلوگرم:۱- توران جیلان (ترکیه) ۲- عیسی مومنی ۳- حسین تاتاری

۸۲ کیلوگرم: یالچین اوزدمیر (ترکیه) ۲- علیرضا حیدری ۳- موسی مومنی

۹۰ کیلوگر: کورش کهریزی ۲- بهرام چهران ۳- سومیا بازار (مغولستان)

۱۰۰ کیلوگر: کنعان شیمشک (ترکیه) ۲- علیرضا رضایی ۳- سعید صحرایی

۱۳۰ کیلوگرم: ابراهیم مهربان  ۲- منصور عابدیان ۳- محمود میران

……………….

هیجدهمین دوره – بهمن  ۱۳۷۴ مشهد

۴۸ کیلوگرم: ۱- نادر رحمتی ۲- بابک نورزاد ۳- علی شکری پور

۵۲ کیلوگرم: ۱- بهنام طیبی  ۲- جانعلی خسرونژاد ۳- غلامرضا محمدی

۵۷کیلوگر: ۱- محمد طلایی ۲- علی اکبر دودانگه ۳- علیرضا دبیر

۶۲ کیلوگرم: ۱- عباس حاجکناری ۲- علیرضا رضایی منش۳- مهدی کاوه

۶۸ کیلوگرم: ۱-امیر توکلیان  ۲- داود قنبری ۳- شهرام مردانی

۷۴ کیلوگرم:۱- عیسی مومنی ۲- ۳ نوریک ایزابیکوف (قرقیزستان) ۳- ابوالفضل زینل نیا

۸۲ کیلوگرم: علیرضا حیدری ۲- گئورگ اوگانسیان (ارمنستان) ۳ – یالچیان اوزدمیر (ترکیه)

۹۰ کیلوگر: عبدالرضا کارگر ۲- محسن شفیعی ۳- احمد رودباری

۱۰۰ کیلوگر: علیرضا رضایی ۲- گوبا تکاشویلی (گرجستان) ۳- مرتضی رازی کماسی

۱۳۰ کیلوگرم: ابراهیم مهربان  ۲- منصور عابدیان ۳ – آیدین پولاتچی (ترکیه)

………………….

نوزدهمین دوره – بهمن  ۱۳۷۵ ساری

۵۴ کیلوگرم: ۱- غلامرضا محمدی  ۲- رضا لایق ۳- بهنام طیبی

۵۸ کیلوگرم: ۱- محمد طلایی  ۲- اویس ملاح ۳- محمدعلی گنجابی

۶۳ کیلوگر: ۱- عباس حاجکناری ۲- مهدی برائتی ۳- علیرضا رضایی منش

۶۹ کیلوگرم: ۱- آرائیک گئورگیان (ارمنستان) ۲- علی اکبرنژاد ۳- داود قنبری

۷۶ کیلوگرم:۱- آیت واگذاری ۲- ۳ محمد نذیری ۳- نوریک ایزابیکوف (قرقیزستان)

۸۵ کیلوگرم: علیرضا حیدری ۲- موسی مومنی  ۳- عباس مجیدی

۹۷ کیلوگر: شیرزاد صدیقی ۲- علیرضا رضایی ۳- عبدالرضا کارگر

۱۲۵ کیلوگرم: ابراهیم مهربان  ۲- فرهاد سهرابی ۳- داود رخش خورشید

………….

بیستمین دوره – بهمن  ۱۳۷۶ تهران

۵۰کیلوگرم: ۱- جواد صفایی ۲- ستار شیرآقایی ۳- محمد خرمن بیز

۵۴ کیلوگرم: ۱- غلامرضا محمدی  ۲- بهنام طیبی ۳- رضا لایق

۵۸ کیلوگرم: ۱- علیرضا دبیر  ۲- علی اکبر دودانگه ۳- هارون دوغان (ترکیه)

۶۳ کیلوگر: ۱- تاکاهیرو وادا (ژاپن) ۲- سترن لاتسو (مغولستان) ۳- مصطفی علیزاده

۶۹ کیلوگرم: ۱- مسعود جمشیدی ۲- داود قنبری ۳- علی اکبرنژاد

۷۶ کیلوگرم:۱- آرپاد ریتر (مجارستان) ۲- پژمان درستکار ۳- مجید خدایی

۸۵ کیلوگرم: کوین جکسون (آمریکا) ۲- فریدون قنبری  ۳- احمد شکفته

۹۷ کیلوگر: عباس جدیدی ۲- ملوین داگلاس (آمریکا) ۳- سعید اکرم خانی

۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا رضایی  ۲- زکریا گوچلو (ترکیه) ۳- ژولت گامبوش (مجارستان)

……………………

بیست و یکمین دوره – بهمن ۱۳۷۷ تنکابن

۵۴ کیلوگرم: ۱- محمدرضا قاسمی  ۲- رضا صفایی ۳- ستار شیرآقایی

۵۸ کیلوگرم: ۱- علیرضا دبیر ۲- محمد صلایی ۳- آنوشاوان ساهاکیان (ارمنستان)

۶۳ کیلوگر: ۱- مهدی برائتی ۲- علیرضا عشوری ۳- علی بابایی جعفری

۶۹ کیلوگرم: ۱- علی اکبرنژاد ۲- جلال لطیفی ۳- محمدعلی حقیقت دوست

۷۶ کیلوگرم:۱- اکبر ایسماعیل اف (آذربایجان) ۲- مهدی اکبرنژاد ۳- تاکوبا اوتا (ژاپن)

۸۵ کیلوگرم: فریدون قنبری ۲- احمد شکفته  ۳- مسعود دهستانی

۹۷ کیلوگر: علیرضا حیدری ۲- دیوید اوتیاشویلی (گرجستان) ۳- امید صفارتلون

۱۲۵ کیلوگرم: ابراهیم مهربان  ۲- مهدی لاریجانی ۳- مجید ورزیده

………………….

بیست و دومین دوره – دی ۱۳۷۸ قزوین

۵۴ کیلوگرم: ۱- علیرضا درویشی  ۲- غلامرضا محمدی ۳- محمد اصلانی

۵۸ کیلوگرم: ۱- علیرضا دبیر ۲- مسعود مصطفی جوکار ۳- محمدعلی گنجابی

۶۳ کیلوگر: ۱- شان چارلز (آمریکا) ۲- اکبر بهتری ۳- ماشاالله حسینی

۶۹ کیلوگرم: ۱- امیر توکلیان ۲- علی اکبرنژاد ۳- مهدی برائتی

۷۶ کیلوگرم:۱- پژمان درستکار ۲- مسعود جمشیدی ۳- رمضانعلی اولیایی نژاد

۸۵ کیلوگرم: چارلز بورتون (آمریکا) ۲- علی غفاری  ۳- شهاب قربانی

۹۷ کیلوگر: علیرضا حیدری ۲- عسکر حبیبی ۳- جواد راسخی

۱۲۵ کیلوگرم: تولن تامپسون (آمریکا) ۲- داود رخش خورشید ۳- ابراهیم مهربان

………………………

بیست و سومین دوره – اسفند ۱۳۷۹ مشهد

۵۴ کیلوگرم: ۱- غلامرضا محمدی  ۲- محمد رضایی ۳- مراد محمدی

۵۸ کیلوگرم: ۱- بهنام طیبی ۲- محمدعلی گنجابی ۳- مسعود مصطفی جوکار

۶۳ کیلوگر: ۱- علیرضا دبیر ۲- علی بابایی جعفری ۳- بیل زادیک (آمریکا)

۶۹ کیلوگرم: ۱- امیر توکلیان ۲- محسن بابایی ۳- مهدی برائتی

۷۶ کیلوگرم:۱- جو ویلیامز ۲- مهدی حاجی زاده ۳- مسعود جمیشیدی

۸۵ کیلوگرم: چارلفریدون قنبری ۲- لی فول هارت (آمریکا)  ۳- احمد شکفته

۹۷ کیلوگر: علیرضا حیدری ۲- چاد لامیر (آمریکا) ۳- تورج کفایی

۱۲۵ کیلوگرم: ابراهیم مهربان ۲- علیرضا رضایی ۳- فردین معصومی

………………………

بیست و چهارمین دوره – اسفند ۱۳۸۰ تهران

۵۵ کیلوگرم: ۱- محمد اطلانی  ۲- علیرضا درویشی ۳- مراد محمدی

۶۰ کیلوگرم: ۱- مسعود مصطفی جوکار ۲- محمد طلایی ۳- محمدعلی گنجابی

۶۶ کیلوگر: ۱- علیرضا دبیر ۲- محسن بابایی ۳- حسن طهماسبی

۷۴ کیلوگرم: ۱- ماگومد عیسی گاجیف (روسیه) ۲- مهدی حاجی زاده  ۳- مصطفی علیزاده

۸۴ کیلوگرم: ۱- مجید خدایی ۲- مصطفی یونسی نیا  ۳- سرهات بالچی (ترکیه)

۹۶ کیلوگر: علیرضا حیدری ۲- فاتح چاکر اوغلو (ترکیه) ۳- حمید سفی

۱۲۵ کیلوگرم: آیدین پولاتچی (ترکیه) ۲- رجب کارا (ترکیه) ۳- فردین معصومی

……………………

بیست و پنجمین دوره – خرداد ۱۳۸۲ تهران

۵۵ کیلوگرم: ۱- محمد اصلانی  ۲- مجید رودباری ۳- محمد رضایی

۶۰ کیلوگرم: ۱- محمد طلایی ۲- مراد محمدی ۳- محمدعلی گنجابی

۶۶ کیلوگر: ۱- علیرضا دبیر ۲- اصغر اردوخانی ۳- حسن طهماسبی

۷۴ کیلوگرم: ۱- رضا رمضان زاده ۲- هادی حبیبی  ۳- جلال لطیفی

۸۴ کیلوگرم: ۱- فریدون قنبری ۲- پژمان درستکار۳- مجید خدایی

۹۶ کیلوگر: علیرضا حیدری ۲- محمدحسین خالقی فر ۳- حمید سفی

۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا رضایی  ۲- فردین معصومی ۳- برایان کک (آمریکا)

……………….

بیست و ششمین دوره – اسفند ۱۳۸۲ تهران

۵۵ کیلوگرم: ۱- نارانباتار بایار (مغولستان)  ۲- محمد اصلانی ۳- محمد رضایی

۶۰ کیلوگرم: ۱- مسعود مصطفی جوکار ۲- حمید محمدنژاد ۳- مراد محمدی

۶۶ کیلوگر: ۱- علی اصغر بذری ۲- حسن آرین ۳- حسن طهماسبی

۷۴ کیلوگرم: ۱- هادی حبیبی  ۲- ۳ماگومد علی یف (روسیه) ۳- مهدی صادق نژاد

۸۴ کیلوگرم: ۱- مجید خدایی ۲- امیر گنجی ۳- فریدون قنبری

۹۶ کیلوگر: ۱- محمدحسین خالقی فر ۲- امین مردانی ۳- حمید سفی

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- فردین معصومی ۲- یاسر نورزایی ۳- عسکری حاجی نیا

………………..

بیست و هفتمین دوره – اسفند ۱۳۸۳ تهران

۵۵ کیلوگرم: ۱- تقی دادشی  ۲- جلیل جگرگوشه ۳- محمد اصلانی و هادی حاجیان

۶۰ کیلوگرم: ۱- علی خالق زاده ۲- علیرضا درویشی ۳- مصطفی آخوندی و مهدی محرم پور

۶۶ کیلوگر: ۱- مسعود واحدی ۲- ماشاالله حسینی ۳- اببوالفضل بهکار و اصغر اردوخانی

۷۴ کیلوگرم: ۱- مهدی حاجی زاده  ۲- مهدی صادق نژاد ۳- هادی حبیبی و مجید محمدی

۸۴ کیلوگرم: ۱- سعید ابراهیمی ۲- مصطفی یونسی نیا ۳- فرهاد منتظریانی و یوسف یوسف نیا

۹۶ کیلوگر: ۱- حمید سیفی ۲- هاکان کوچ (ترکیه) ۳- علیرضا سلیمانی

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- فردین معصومی ۲- راجیو تومار (هندوستان) ۳- تورج کفایی و ناصر دلیرمعینی

……………………….

بیست و هشتمین دوره – اسفند ۱۳۸۴ ساری

۵۵ کیلوگرم: ۱- هادی حاجیان ۲- رنه مونته رو (کوبا) ۳- محمد رضایی و علی اصغر سلیمانی

۶۰ کیلوگرم: ۱- یاندرو کوینتانا (کوبا)  ۲- محمد اصلانی ۳- سعید صالحی  و ری یونگ چول (کره شمالی)

۶۶ کیلوگر: ۱- گاندی گارزون (کوبا) ۲- محسن بابایی ۳- نصرالله فدایی و آرشاک هایراپتیان (ارمنستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- ایوان فوندورا (کوبا)  ۲- هادی حبیبی ۳- جلال لطیفی و میثم مصطفی جوکار

۸۴ کیلوگرم: ۱- مجید خدایی ۲- شعبان غفاری ۳- سعید نیستانی و سعید واگذاری

۹۶ کیلوگر: ۱- مایکل باتیستا (کوبا) ۲- امین مردانی ۳- محمدحسین خالقی فر و شهاب قربانی

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- هادی پورعلیجان  ۲- حمید سیفی ۳- جواد دماوندی و علیرضا قرایی

………………

بیست و نهمین دوره – دی ۱۳۸۵ بندرعباس

۵۵ کیلوگرم: ۱- محمد رضایی ۲- هنری سجودو (آمریکا) ۳- هادی حاجیان و حسین بهادر

۶۰ کیلوگرم: ۱- محمد اصلانی  ۲- سعید احمدی ۳- مصطفی آقاجانی  و زاک روبرسون (آمریکا)

۶۶ کیلوگر: ۱- حسن طهماسبی ۲- محسن بابایی ۳- حمید محمدنژاد و مهدی شیرازی

۷۴ کیلوگرم: ۱- هادی حبیبی  ۲- ایمان محمدیان ۳- مجید محمدی و مهدی بهابسته

۸۴ کیلوگرم: ۱- مهدی منصوری ۲- حامد تاتاری ۳- مجید خدایی و لی فول هارت (آمریکا)

۹۶ کیلوگر: ۱- محمد لاوال (آمریکا) ۲- امیر گنجی ۳- جعفر دلیری و شهاب قربانی

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- علیرضا رضایی  ۲- حمید سیفی ۳- ساجد جلالی و تورج کفایی

……………………..

سی امین دوره – خرداد ۱۳۸۷ کرمانشاه

۵۵ کیلوگرم: ۱- تقی داداشی ۲- حسن رحیمی ۳- عباس دباغی و یاسر خاکپور

۶۰ کیلوگرم: ۱- مراد محمدی  ۲- آرسین چتین (ترکیه) ۳- عباس بیگربیگی  و محسن آقاجانی

۶۶ کیلوگر: ۱- مهدی تقوی ۲- سعید دادشپور ۳- حمید محمدنژاد و عباس رنجبر

۷۴ کیلوگرم: ۱- احمد گولهان (ترکیه) ۲- مت جنتری (کانادا) ۳- مسثم مصطفی جوکار و مجید محمدی

۸۴ کیلوگرم: ۱- رضا یزدانی ۲- حامد تاتاری ۳- احسان لشگری و مهدی حاجی زاده

۹۶ کیلوگر: ۱- سعید امیری ۲- علیرضا رباط مرادی ۳- اباذر اسلامی و جعفر دلیری

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- فردین معصومی  ۲- اشکان ازلی فر ۳- امیر قاسمی منجزی  و محسن رضایی

………………….

سی و یکمین دوره – اسفند ۱۳۸۷ تهران

۵۵کیلوگرم: ۱- حسن رحیمی ۲- محمدحسین سلطانی ۳- حسین مصطفی زاده و فرزان بهرامی

۶۰ کیلوگرم: یوگنی خابیلوف (اوکراین) ۲- مصطفی آقاجانی ۳- ابراهیم غریب‌زاده و سعید احمدی

۶۶ کیلوگر: ۱- ۱- سعید داداش‌پور ۲- نصرالله فدایی ۳- رضا رجب‌زاده و مسعود واحدی

۷۴ کیلوگرم: ۱- گاژی گامید گدژیف (روسیه) ۲- ایمان محمدیان ۳- میثم مصطفی جوکار و حمید محمدنژاد

۸۴ کیلوگرم: ۱- محمد حسین‌زاده ۲- احسان لشگری ۳- قاضی موراد ماگمدوف (روسیه) و محمد قاسمی‌زاده

۹۶ کیلوگر: ۱- رسول توکلی ۲- کمیل قاسمی ۳- مایک تامیلو (آمریکا) و عبدل آمایف (ازبکستان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- فردین معصومی ۲- محمدرضا آذرشکیب ۳- ترویل دلاگنیف (آمریکا) و امیر قاسمی منجزی

…………………………..

سی و دومین دوره – بهمن ۱۳۸۸ اصفهان

۵۵کیلوگرم: ۱- عباس دباغی ۲- میهاران جابوریان (ارمنستان) ۳- فرید دژم‌خوی  و فرزان بهرامی

۶۰ کیلوگرم: ۱- مراد محمدی ۲- مصطفی آقاجانی ۳- مسعود اسماعیل‌پور و شیح سعید جلیل‌اف (روسیه)

۶۶ کیلوگر: ۱- محسن جهانبخشیان ۲- محسن آقاجانی ۳- ژیوارهوانسیان (ارمنستان) و میثم نصیری

۷۴ کیلوگرم: ۱- سعید ریاحی ۲- پیمان محمدی ۳- ایمان محمدیان و حسام مقدم

۸۴ کیلوگرم: ۱- احسان لشگری ۲- حسن رحیمی ۳- هاکی جیلان (ترکیه) و علی رجب‌زاده

۹۶ کیلوگر: ۱- رضا یزدانی ۲- یاسر قربانی ۳- ادگار ینوکیان (ارمنستان) و جعفری دلیری

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- محمدرضا آذرشکیب ۲- روسلان باسیف (ارمنستان) ۳- پرویز هادی و داود احمدی

………………….

سی و سومین دوره – اسفند ۱۳۸۹ کیش

۵۵کیلوگرم: ۱- حسن رحیمی ۲- جونگ هاک جین(کره شمالی) ۳- یاسر حیدرقلی نژاد و میخائیل ایوانوف(روسیه)

۶۰ کیلوگرم: ۱- بازار بازار گوریف (قرقیزستان) ۲- عباس دباغی ۳ـ هادی حاجیان و عباس گلی گرمستانی

۶۶ کیلوگر: ۱- مصطفی حسین خانی ۲- برنت مت کالف(امریکا) ۳- سبحان محمدزاده و محسن جهانبخشیان

۷۴ کیلوگرم: ۱- حسن طهماسبی ۲ـ حسام مقدم ۳ـ مرتضی رضایی قلعه و  ایمان محمدیان

۸۴ کیلوگرم: ۱- احسان امینی ۲- احسان لشگری ۳ـ حامد تاتاری و رضا بیات

۹۶ کیلوگر: ۱- عباس طحان ۲- اباذر اسلامی ۳- سعید امیری و یوگنی کالدمیس (روسیه)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- محمدرضا آذرشکیب ۲ـ کمیل قاسمی ۳- خشایار دهستانی و پرویز هادی

……………….

سی و چهارمین دوره – اسفند ۱۳۹۰ تهران

۵۵کیلوگرم: ۱- نریمان اسرافیلوف (روسیه) ۲- بایارا ناران باتار (مغولستان) ۳- رسول کالیف (قزاقستان) و گئورگی ادیشراشویلی (گرجستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- بهنام احسان‌پور ۲- حسن مرادقلی ۳- مصطفی آقاجانی و بانزراگوچ بایانموخ (مغولستان)

۶۶ کیلوگر: ۱- میثم نصیری ۲- ماگومد آباکاروف (روسیه) ۳- ایلیاس بک بولاتوف (روسیه) و محمد نادری

۷۴ کیلوگرم: ۱- مصطفی حسین‌خانی ۲- علیرضا قاسمی ۳- ایمان محمدیان و آکژوک تاناتاروف (قزاقستان)

۸۴ کیلوگرم: ۱- احسان امینی ۲- ماگومد ابراگیموف (روسیه) ۳- رضا بیات و میثم مصطفی جوکار

۹۶ کیلوگر: ۱- عباس طحان ۲- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) ۳- اباذر اسلامی و الیاس بختیاری

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- محمدرضا آذرشکیب ۲- کمیل قاسمی ۳- ماگومد گادجی نوراسولوف (روسیه) و یرژان دویسن بیکوف (قزاقستان)

………………….

سی و پنجمین دوره – اردیبهشت ۱۳۹۲ تهران

۵۵ کیلوگرم: ۱- مهران رضا زاده ۲- سعید گادژی ماگمدوف (روسیه) ۳- اوتار گوگاوا (گرجستان) و فرهاد جلائی

۶۰ کیلوگرم: ۱- مسعود محمودی ۲- عارف علیزاده ۳- مصطفی آقاجانی و محمدحسین سلطانی

۶۵ کیلوگرم: ۱- مرتضی کودرزی – ۲- محسن آقاجانی ۳- صائب کلانتری و میثم حیدری

۷۰ کیلوگرم: ۱- مصفی حسین خانی ۲- پیمان یاراحمدی ۳- محمدمهدی یگانه جعفری و سعید داداش پور ۵- بولات ساکایف و عظمت امورژانوف (قزاقستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- ایمان محمدیان ۲-  مصطفی یوسفی ۳- رضا افضلی و سجاد محمدی

۸۴ کیلوگرم: ۱- میثم مصطفی جوکار ۲- اسماعیل نجاتیان ۳- حسام مقدم و علیرضا کریمی

۹۶ کیلوگرم: ۱- علیرضا گودرزی ۲- جعفر دلیری ۳- رمان بکایروف (آذربایجان) و عباس طحان

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امید گل محمدزاده ۲- خشایار دهستانی ۳- سعید ابراهیمی و جابر صادق‌زاده

……………………

سی و ششمین دوره – بهمن ۱۳۹۲ تهران

۵۷ کیلوگرم: ۱- جونگ هاک جین (کره شمالی) ۲- رسول کالیف (قزاقستان) ۳- بات بولدنومین (مغولستان) و یانگ کیونگ ایل (کره شمالی)

۶۱ کیلوگرم: ۱- دولت نیاز بیکوف (قزاقستان) ۲- واسیلی فدروشین (اوکراین) ۳- نوری یوکی تاکاسوکا (ژاپن) و سید احمد  محمدی

۶۵ کیلوگرم: ۱- میثم نصیری – ۲- کنستانتین خابالاشویلی (گرجستان) ۳- فرزاد کولیوند و دوران ژاماگاژیف (قزاقستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- مصفی حسین خانی ۲- پیمان یاراحمدی ۳- محمدمهدی یگانه جعفری و سعید داداش پور ۵- بولات ساکایف و عظمت امورژانوف (قزاقستان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- رضا افضلی- ۲ – ایمان محمدیان ۳- حامد رضایی و عزت اله اکبری

۸۶ کیلوگرم: ۱- میثم مصطفی جوکار ۲- جلال زمان ۳- اسماعیل نجاتیان و محمدجواد ابراهیمی

۹۷ کیلوگرم: ۱- حامد طالبی زرین کمر ۲- عباس طحان ۳- پاول اولنیک (اوکراین) و داتو کراشویلی (گرجستان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- پرویز هادی ۲- دولت شابانبای (قزاقستان) ۳- کمیل قاسمی وعبداله قمی

………..

سی و هفتمین دوره – بهمن ۱۳۹۳ کرمانشاه

۵۷ کیلوگرم: ۱- یونس سرمستی ۲- مصطفی دامادی ۳- تومار ساندیپ (هند) و رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: ۱- بهنام احسان پور ۲- آرش ۳- بکا لومیتادزه (گرجستان) و ایمان صادقی

۶۵ کیلوگرم: ۱- سید احمد محمدی ۲- علی اصغر جبلی ۳- محمد مهدی یگانه جعفری و سعید صالحی

۷۰ کیلوگرم: ۱- حسن یزدانی ۲- ایمان رحمانی زاده ۳- عباس یزدانی و مسعود کمروند

۷۴ کیلوگرم: ۱- پیمان یاراحمدی ۲- جامبر کویلاشویلی (گرجستان) ۳- بهمن تیموری و محمد مکتب دار

۸۶ کیلوگرم: ۱- میثم مصطفی جوکار ۲- علیرضا کریمی ۳- احسان امینی و داویت مارساگیشویلی (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) ۲- حسن رحیمی ۳- والری آندریتسف (اوکراین) و سید محسن ابراهیمی

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- پرویز هادی ۲- جعفر شمس ناتری ۳- امین طاهری و یداله محبی

…………

سی و هشتمین دوره – دی ۱۳۹۴ تهران

۵۷ کیلوگرم: ۱- یونس سرمستی۲- رضا اطری۳- میرجلال حسن زاده (آذربایجان) و امید جلالی بهار

۶۱ کیلوگرم: ۱- بهنام احسان پور ۲- مهران شیخی ۳- آرتاک هوانسیان (ارمنستان) و مهران نصیری

۶۵ کیلوگرم: ۱- میثم نصیری ۲- میثم ۳- مرتضی قیاسی و رشیدخانلو سورخو (بلاروس)

۷۰ کیلوگرم: ۱- محمد نادری ۲- سعید داداش پور ۳- حامد رشیدی و علی اصغر جبلی

۷۴ کیلوگرم: ۱- مصطفی حسین خانی ۲- جیا چیخالادزه (اوکراین) ۳- پیمان یاراحمدی و احمد جفاکش

۸۶ کیلوگرم: ۱- احسان لشگری ۲- رضا بیات ۳- مجتبی گلیج و میثم مصطفی جوکار

۹۷ کیلوگرم: ۱- رضا یزدانی ۲- امیر محمدی ۳- حسن رحیمی و اسماعیل نجاتیان

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- پرویز هادی ۲- یداله محبی ۳- سید محمدرضا آذرشکیب و جعفر شمس ناتری

………………

سی ونهمین دوره- دی ۱۳۹۵ مشهد

این رقابت ها در سالن شهید بهشتی شهر مشهد با حضور شانزده تیم به صورت تیم به تیم برگزار شد.

رده بندی تیم های اول تا چهارم این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ایران الف ۲- ارمنستان ۳- قزاقستان الف ۴- ایران ب

…………………

چلهمین دوره – بهمن ۱۳۹۶ تبریز

۵۷ کیلوگرم: ۱-  بخبایار اردنبات (مغولستان) ۲- نادر حاج آقا نیا ۳- میهران جابوریان (ارمنستان) و دزیمچیک رینچیناو (بلاروس)

۶۱ کیلوگرم: ۱- نیورهان اسکرابین (بلاروس) ۲- محمد رمضان پور ۳- گئورگی  روازیشویلی (گرجستان) و محمد ملکی

۶۵ کیلوگرم: ۱- تولگا تامور اوچیر (مغولستان) ۲- مرتضی قیاسی ۳- بهنام احسان پور و واسیل شوپتار (اوکراین)

۷۰ کیلوگرم: ۱- انس اوسلو (ترکیه) ۲- گئورگی سولاوا (گرجستان) ۳- سمن رادولوف (اوکراین) و جوشگان عظیم اف (آذربایجان)

۷۴ کیلوگرم: ۱- علی پاشا عمرپاشایف (بلغارستان) ۲- نورلان بکژانوف (قزاقستان) ۳- یاکوپ گور (ترکیه) و حامد رشیدی

۷۹ کیاوگرم: ۱- امید حسن تبار ۲- میهایلی ناگی (مجارستان) ۳- محمد متقی نیا و موراد سلیمان اُف (آذربایجان)

۸۶ کیلوگرم: ۱- کامران قاسم پور۲- احمت بیلیجی (ترکیه) ۳- مسعود مددی و گاژی مراد ماگومد سعیداُف (آذربایجان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- ابراهیم بلوکباشی (ترکیه) ۲- ارشک محبی ۳- محمدجواد ابراهیمی  و  باتزول اولزیسایخان (مغولستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- امیر محمدی ۲- رضا ایلدیریم (ترکیه) ۳- آیبک یوسوپوف (قرقیزستان) و رمان باکیروف (آذربایجان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- پرویز هادی ۲- جعفر شمس ناتری ۳- احمد میرزا پور و لخاگواگرل منختور (مغولستان)

……………….

چهل و یکمین دوره – بهمن ۱۳۹۷ کرمانشاه

۵۷ کیلوگرم: ۱- میخائیل ایوانوف (روسیه) ۲- احمت دومان (ترکیه) ۳- رضا اطری و غمزات حاجی خالیدوف (مجارستان)

۶۱ کیلوگرم: ۱- اولوبک ژولدوشبیکوف (قرقیزستان) ۲- احمدنبی گوارزاتیلوف (آذربایجان) ۳- میرجلال حسن زاده (آذربایجان) و بهنام احسان پور

۶۵ کیلوگرم: ۱- ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان) ۲- گئورگی روازیشویلی (گرجستان) ۳- امیر محمد یزدانی و عبدالرزاق اف (قرقیزستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- یونس امامی ۲- میثم نصیری ۳- مهدی یگانه جعفری و صفا آکسوی (ترکیه)

۷۴ کیلوگرم: ۱- حاجی موراد گاجیف (آذربایجان) ۲- رضا افضلی ۳- خاچاطور پاپیکیان (ارمنستان) و حامد رشیدی

۷۹ کیلوگرم: ۱- بهمن تیموری ۲- جبرئیل حسن اف (آذربایجان) ۳- محمدجواد حمیدی  و علی سوادکوهی

۸۶ کیلوگرم: ۱- کامران قاسم پور ۲- احمد بذری ۳- مرصاد مرغزاری و عثمان گوجن (ترکیه)

۹۲ کیلوگرم: ۱- ارشک محبی ۲- محمدجواد ابراهیمی ۳- شریف شریف اف (آذربایجان) و حسین شهبازی

۹۷ کیلوگرم: ۱- علیرضا گودرزی ۲- نورماگومد گادجیف (آذربایجان) ۳- دانیال شریعتی نیا و حامد طالبی زرین کمر

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- یداله محبی ۲- امیر محمدی ۳- امین طاهری و آندرانیک گالستیان (ارمنستان)

………………..

چهل و دومین دوره – دی ۱۳۹۸ کرمانشاه

۵۷ کیلوگرم: ۱- علیرضا سرلک ۲- آرسن هاراتونیان (ارمنستان) ۳- مجید داستان و میهران جابریان (ارمنستان)

۶۱ کیلوگرم: ۱- نورگان الکساندروف (روسیه) ۲- میرعلی باوفا سادات ۳- علی حاج آقا نیا و حسن عبادی

۶۵ کیلوگرم: ۱- میثم نصیری ۲- ابوالفضل حاجی پور ۳- خیراله قهرمانی و امیرحسین مقصودی

۷۰ کیلوگرم: ۱- امیرحسین حسینی ۲- گئورگ مخیان (ارمنستان) ۳- آرمان آندراسیان (ارمنستان) و محمدرضا سرگو

۷۴ کیلوگرم: ۱- مصطفی حسین خانی ۲- محمدصادق فیروزپور ۳- خاچاتور پاپیکیان (ارمنستان) و محمد نخودی

۷۹ کیلوگرم: ۱- علی سوادکوهی ۲- امیرحسین کاووسی ۳- بابک صفری و حمیدرضا زرین پیکر

۸۶ کیلوگرم: ۱- احمد بذری ۲- جلال زمان ۳- مهر مارکوسیان (ارمنستان) و حمیدرضا علی بخشی

۹۲ کیلوگرم: ۱- محمدجواد ابراهیمی ۲- حسین شهبازی ۳- حسین جلالی نژاد و محمدحسین میرباغبان

۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج ۲- جواد نظری ۳- دانیال شریعتی نیا و علی شعبانی

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- پرویز هادی ۲- امین طاهری ۳- یداله محبی و عباس فروتن

……………

چهل و سومین دوره – اردیبهشت  ۱۴۰۰ تهران

۵۷ کیلوگوم: ۱- علی قلی زادگان ۲- نادر حاج آقا نیا ۳- امیر پرسته و امیرحسین شامی

۶۱ کیلوگرم: ۱- رحمان عموزاد ۲- محمد رمضان پور ۳- پیمان نعمتی و مجید داستان

۶۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل حاجی پور ۲- پیمان بیابانی ۳- کیان محمودجانلو و محمد میراحمدی

۷۰ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی یگانه جعفری ۲- فرهاد نوری ۳- امیرحسین مقصودی و علی سمیعی

۷۴ کیلوگرم: ۱- محمدصادق فیروزپور ۲- جمال خدابنده لو ۳- حامد رشیدی و اوتا باگوری (گرجستان)

۷۹ کیلوگرم: ۱- بهمن تیموری ۲- حمیدرضا زرین پیکر ۳- تیموراز بروواشویلی (گرجستان) و محمدجواد حمیدی

۸۶ کیلوگرم: ۱- هادی وفائی پور ۲- علی منصوری ۳- محمد بخشی و آرش نیرآبادی

۹۲ کیلوگرم: ۱- ارشک محبی ۲- احمد بذری ۳- حسین جلالی نژاد و حسین شهبازی

۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج ۲- دانیال شریعتی نیا ۳- وحید یوسفوند و سجاد عزیزی

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- عباس فروتن ۲- یداله محبی ۳- امیررضا امیری و مهدی هاشمی